Wniosek Kandydata

Wniosek kandydata
        dokument PDF
W roku szkolnym 2017/2018 przyjmujemy kandydatów
 do  klas  pierwszych :


We wszystkich dwóch klasach pierwszych językiem nowożytnym
obowiązkowym jest język angielski
drugi język obcy do wyboru we wszystkich klasach:
niemiecki, rosyjski, francuski oraz
news - hiszpański

hiszpański

- zajęcia międzyoddziałowe
 klasy ogólne o następujących rozszerzeniach: 
A - Społeczno - prawna
(j. angielski, wos)
B - Lingwistyczno - medialna (j. angielski, j. polski)
Od klasy drugiej Liceum uczniowie mają możliwość wyboru przedmiotu rozszerzonego: geografia lub historia
realizowanego w ramach zajęć międzyoddziałowych


Klasa społeczno - prawna:  jest klasą dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych i społecznych. Przygotowującymi do studiów na kierunkach: prawo, politologia, socjologia,dziennikarstwo, historia, stosunki międzynarodowe, europeistyka oraz inne kierunki humanistyczne

W klasie nauczane są przedmioty w zakresie rozszerzonym:

a)     język angielski

b)    wiedza o społeczeństwie

b)     historia lub geografia

           W klasie realizowany jest program autorski z wiedzy o społeczeństwie uwzględniajacy elementy prawa cywilnego i administracyjnego opracowany wspólnie z Kancelarią Prawną AD EVENTUM z Ursusa

Przy rekrutacji punktowane będą oceny z przedmiotów: jęz. polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język angielski.


Klasa lingwietyczno - medialna:  jest klasą dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych i społecznych. Przygotowującymi do studiów na kierunkach:  socjologia,dziennikarstwo, historia, stosunki międzynarodowe, europeistyka oraz inne kierunki humanistyczne Gwarantuje  uczniom praktyczną znajomość języka angielskiego oraz kształtuje kreatywne myślenie i działanie

W klasie nauczane są przedmioty w zakresie rozszerzonym:

a)     język angielski

b)    język polski

b)    historia lub geografia

W klasie realizowany jest program autorski z edukacji medialnej

Przy rekrutacji punktowane będą oceny z przedmiotów: jęz. polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

Uczniowie klasy medialno- lingwistycznej mają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, indywidualnych i grupowych, przygotowujących do udziału w szerokiej gamie olimpiad i konkursów przedmiotowych i tematycznych. Zainteresowania i uzdolnienia artystyczne można rozwijać w dwóch szkolnych zespołach teatralnych i recytatorskich. Ofertę kształcenia wzbogacają warsztaty prawoznawcze, wycieczki naukowe, wyjazdy do teatrów, lekcje w muzeach i galeriach sztuki. Zajęcia odbywają się w miłej i przyjaznej atmosferze, gwarantującej każdemu dostrzeżenie jego uzdolnień, pasji i zalet.

Z przedmiotów wiodących w klasach trzecich nauczyciele prowadzą konsultacje.


•    We wszystkich klasach pierwszych językiem nowożytnym  obowiązkowym jest   język angielski. Drugi język obcy nowożytny jest wybierany spośród:
języka niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego i hiszpańskiego  – zajęcia międzyoddziałowe.

•    Proponujemy zajęcia fakultatywne z przedmiotów maturalnych, konsultacje ze wszystkich przedmiotów. Swoje zainteresowania możesz rozwijać biorąc udział w zajęciach dodatkowych takich jak:
 • Koło teatralne - dla ucznia, który chce:
   - rozwijać swoje zdolności artystyczne, np. aktorskie, recytatorskie,  
     plastyczne, muzyczne;
   - poznawać historię, twórców i tajniki teatru;
   - doskonalić sztukę żywego słowa;
   - brać udział w konkursach recytatorskich i  krasomówczych;
   - występować publicznie;
   - spędzać czas w gronie osób o podobnych zainteresowaniach
     i różnorodnych talentach;
   - wyjeżdżać na spektakle teatralne
 • Koło krajoznawcze „Szlakami Mazowsza” – wycieczki piesze
  i rowerowe najciekawszymi szlakami Mazowsza
 • Angielskojęzyczny klub filmowy – oglądanie filmów
  w oryginalnej wersji angielskiej połączone z dyskusją
 • Zajęcia dziennikarskie – zdobywanie podstawowej wiedzy na temat mediów, kina, teatru, reklamy oraz o pracy redaktora czy dziennikarza. Nabywanie nowych doświadczeń podczas wizyt w kinie, teatrze redakcji gazety (planujemy współpracę z Gazetą Mazowiecką oraz telewizją internetową "TV URSUS". Koło dziennikarskie jest dla uczniów, którzy obok zainteresowań    humanistycznych pragną rozwijać swoje pasje twórcze. To zajęcia dla osób kreatywnych, ciekawych świata, odważnych w realizowaniu własnych projektów, zainteresowanych techniką medialną. Uczestnicy zajęć dziennikarskich realizują swoje pasje, ćwiczą redagując szkolną gazetkę oraz artykuły przeznaczone na internetową stronę szkoły. Ponadto wzbogacają swoje artykuły  relacjami fotograficznymi.
 • Zajęcia tanecznew ramach godzin wychowania fizycznego szkoła proponuje naukę tańca towarzyskiego oraz ćwiczenia fitness
 • Koło informatyczne – programowanie obiektowe aplikacji jak
  i tworzenie gier.  Podczas tych zajęć uczniowie nabywają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych
  i umiejętność wykorzystania algorytmów w matematyce poprzez tworzenie aplikacji oraz prostych gier komputerowych
 • Szkolenie z ratownictwa medycznego – szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej udział w zawodach z ratownictwa medycznego
 • Szkolenie na ratowników wodnych ( możliwość ukończenia kursu ratownika wodnego) w ramach współpracy z basenem „KAPRY” w Pruszkowie
  Zajęcia z samoobrony (na podstawie koreańskiej sztuki walki Tang Soo do). Treningi prowadzić będzie p. Marcin Kostyra Szef Cheezic Tang Soo Do Federation w Polsce. Pan Marcin Kostyra jest pierwszym Polakiem, który zdał egzaminy na wszystkie stopnie czarnego pasa do IV dan włącznie.
 • Dyskusyjny klub filmowy – poruszanie tematyki problemów młodzieży w XXI wieku w oparciu o oglądane filmy
 • Koło młodego fizyka – rozwijanie zainteresowań z przedmiotów ścisłych (doświadczenia, obserwacje nieba – kosmologia, udział w projektach organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik)


"Kruczka" wybierasz - mądrości nabierasz
Dni Otwarte Szkoły :
29.03.2017 r. - godz. 1700 - 1900
26.04.2017 r. - godz. 1700 - 1900

ZAPRASZAMY
ZAWODOWE KRUCZKI
Lokalizacja Szkoły