Rekrutacja


"Kruczka" wybierasz - mądrości nabierasz Dni Otwarte Szkoły :
   08.04.2016 r. - godz. 1700 - 1900

  19.05.2016 r. - godz. 1700 - 1900
   03.06.2016 r. - godz. 1700 - 1900


W roku szkolnym 2016/2017 przyjmujemy kandydatów
 do  klas  pierwszych :


We wszystkich  klasach pierwszych językiem nowożytnym
obowiązkowym jest język angielski
drugi język obcy do wyboru we wszystkich klasach:
niemiecki, rosyjski, francuski oraz hiszpański2 klasy ogólne - SPOŁECZNO - EUROPEJSKIE - A i B

Przy rekrutacji punktowane będą oceny z przedmiotów: jęz. polski, historia, wos, język angielski.

Klasy społeczno-europejskie są klasami dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych
i społecznych. Przygotowującymi do studiów na kierunkach: prawo, politologia, socjologia,dziennikarstwo, historia, stosunki międzynarodowe, europeistyka oraz inne kierunki humanistyczne

W klasie nauczane są przedmioty w zakresie rozszerzonym:

a)     język angielski

b)     wiedza o społeczeństwie

b)     historia lub geografia

           W klasach tych realizowany jest program autorski z wiedzy o społeczeństwie uwzględniajacy elementy prawa cywilnego i administracyjnego opracowany wspólnie z Kancelarią Prawną AD EVENTUM z Ursusa•    We wszystkich klasach pierwszych językiem nowożytnym  obowiązkowym jest   język angielski.
        Drugi język obcy nowożytny jest wybierany spośród: języka niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego i hiszpańskiego – zajęcia międzyoddziałowe.


Proponujemy zajęcia fakultatywne z przedmiotów maturalnych, konsultacje ze wszystkich przedmiotów. Swoje zainteresowania możesz rozwijać biorąc udział
w zajęciach dodatkowych takich jak:
 • Koło teatralne - dla ucznia, który chce:
   - rozwijać swoje zdolności artystyczne, np. aktorskie, recytatorskie,  
     plastyczne, muzyczne;
   - poznawać historię, twórców i tajniki teatru;
   - doskonalić sztukę żywego słowa;
   - brać udział w konkursach recytatorskich i  krasomówczych;
   - występować publicznie;
   - spędzać czas w gronie osób o podobnych zainteresowaniach
     i różnorodnych talentach;
   - wyjeżdżać na spektakle teatralne
 • Koło krajoznawcze „Szlakami Mazowsza” – wycieczki piesze i rowerowe najciekawszymi szlakami Mazowsza
 • Angielskojęzyczny klub filmowy – oglądanie filmów w oryginalnej wersji angielskiej połączone z dyskusją
 • Zajęcia dziennikarskiezdobywanie podstawowej wiedzy na temat mediów, kina, teatru, reklamy oraz o pracy redaktora czy dziennikarza. Nabywanie nowych doświadczeń podczas wizyt w kinie, teatrze, redakcji gazety. Koło dziennikarskie jest dla uczniów, którzy obok zainteresowań    humanistycznych pragną rozwijać swoje pasje twórcze. To zajęcia dla osób kreatywnych, ciekawych świata, odważnych w realizowaniu własnych projektów, zainteresowanych techniką medialną. Uczestnicy zajęć dziennikarskich realizują swoje pasje, ćwiczą redagując szkolną gazetkę oraz artykuły przeznaczone na internetową stronę szkoły. Ponadto wzbogacają swoje artykuły  relacjami fotograficznymi.
 • Zajęcia tanecznew ramach godzin wychowania fizycznego szkoła proponuje naukę tańca towarzyskiego oraz ćwiczenia fitness
 • Koło informatyczne – programowanie obiektowe aplikacji jak  i tworzenie gier.  Podczas tych zajęć uczniowie nabywają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych i umiejętność wykorzystania algorytmów w matematyce poprzez tworzenie aplikacji oraz prostych gier komputerowych
 • Szkolenie z ratownictwa medycznego – szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej udział
  w zawodach z ratownictwa medycznego
 • Szkolenie na ratowników wodnych ( możliwość ukończenia kursu ratownika wodnego) w ramach współpracy z basenem „KAPRY” w Pruszkowie
  Zajęcia z samoobrony (na podstawie koreańskiej sztuki walki Tang Soo do). Treningi prowadzić będzie p. Marcin Kostyra Szef Cheezic Tang Soo Do Federation w Polsce. Pan Marcin Kostyra jest pierwszym Polakiem, który zdał egzaminy na wszystkie stopnie czarnego pasa do IV dan włącznie.
 • Dyskusyjny klub filmowy – poruszanie tematyki problemów młodzieży w XXI wieku w oparciu o oglądane filmy
  Koło młodego fizyka – rozwijanie zainteresowań z przedmiotów ścisłych (doświadczenia, obserwacje nieba – kosmologia, udział w projektach organizowanych przez Centrum Nauki Kopernik)

"Kruczka" wybierasz - mądrości nabierasz
Dni Otwarte Szkoły :
 08.04.2016 r. - godz. 1700 - 1900
19.05.2016 r. - godz. 1700 - 1900
 03.06.2016 r. - godz. 1700 - 1900

ZAWODOWE KRUCZKI
Lokalizacja Szkoły