Rada Rodziców

Numer konta Rady Rodziców NIP
80 1020 1055 0000 9802 0016 8369 522-24-32-783


Skład Rady Rodziców
Karina Smerczek                                  - Przewodnicząca
Aneta Stosio
- Z-ca Przewodniczącego
Beata Korzeniowska
-  sekretarz

ZAWODOWE KRUCZKI
Lokalizacja Szkoły