Fundusze Europejskie

Projekt „Zawodowe Kruczki”

Wartość całkowita projektu: 175882.50 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 140690.00 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: X Edukacja dla rozwoju
Działanie: 10.1.2
Okres realizacji: 1 grudnia 2016 r. - 30 listopada 2018 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: 90 uczniów (45 dziewcząt, 45 chłopców) i 10 nauczycieli Liceum nr LVI im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie.

Opis projektu:

Projekt „Zawodowe Kruczki” ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u min. 72 uczniów  (36dz, 36ch) poprzez wyrównanie braków edukacyjnych z matematyki i języków obcych  oraz podniesienie umiejętności sprawnego przyswajania wiedzy na kursie efektywnej nauki u 14 uczniów (7dz.,7k.) oraz podniesienie kompetencji zawodowych u min. 10 nauczycieli (7k, 3m) w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów Liceum nr LVI im. Leona Kruczkowskiego.

W obszarze projektu są szkolenia dla nauczycieli dotyczące włączania narzędzi TIK w proces edukacji w tym realizacji projektów międzynarodowych, szkolenie ,,Praca metodą projektu” oraz warsztaty ,,Wspierania i rozwoju kariery edukacyjno-zawodowej ucznia” oraz przedsiębiorczości.

Głównym zadaniem w projekcie jest utworzenie w placówce oświatowej Lokalnego Ośrodka Rozwoju Osobistego i Kariery Zawodowej, który zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt dydaktyczny w laptopy, a Uczniowie będą mogli korzystać w nim z poradnictwa zawodowego i psychologicznego i wziąć udział w wykładach motywacyjnych.

Projekt oferuję także realizację dodatkowych zajęć z zakresu rozwoju postaw kreatywnych    
i przedsiębiorczości uczniów poprzez ich udział w zajęciach ,,Business play” poprzez grę planszową symulującą prowadzenie własnej firmy. Uczniowie wcielą się w rolę właścicieli firm, trenując predyspozycje zarządcze, reguły poruszania się po współczesnym rynku, zarządzanie finansami, zespołem ludzi. Następnie poprowadzą szkolne mini przedsiębiorstwo Wezmą udział w konkursie na najlepiej zarządzaną firmę. Uzupełnieniem zajęć będzie nauka języka angielskiego biznesowego.

W projekcie planujemy także kursy przygotowujące do matury dla uczniów klas III-cich oraz zajęcia pn. ,,Inkubatory wiedzy” gdzie uczniowie będą mogli uzupełnić wiedzę z j. angielskiego,
j. niemieckiego i matematyki.


Regulamin projektu - rekrutacji i uczestnictwa


Deklaracja uczestnictwa


Formularz zgłoszeniowy 


ZAWODOWE KRUCZKI
Lokalizacja Szkoły