70 lat - LVI LO - KRUCZKA

Obchody 70-lecia  Liceum Ogólnokształcącego
im. Leona  Kruczkowskiego w Warszawie.

 

Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego znane jako „Kruczek” 
jest od wielu lat kojarzone z dzielnicą Ursus.  W tym roku przypadła okrągła rocznica funkcjonowania tej  szkoły,  która  przez  cały czas jej istnienia  pełniła i pełni nadal istotną rolę edukacyjną i kulturotwórczą.

            Rocznicowe obchody miały uroczysty charakter. Oprócz absolwentów, jako goście honorowi zostali zaproszeni przedstawiciele władz Dzielnicy Ursus ,Biura Edukacji,  władz Miasta st. Warszawy,  Kuratorium Oświaty, dyrektorzy placówek oświatowych Ursusa, 
oraz absolwenci zasłużeni dla edukacji i kultury.  Swoją obecnością zaszczycili nas również synowie założyciela i pierwszego dyrektora szkoły – Józefa Chmiela.

Święto szkoły rozpoczęło się 7 czerwca br., o godzinie 12.00 mszą  świętą  w kościele
św. Józefa Oblubieńca NMP w Ursusie. Następnie  w budynku  placówki  przy ul. Dzieci Warszawy 42 nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej.

   Część oficjalna składała się z dwóch części.  Pierwsza była multimedialną prezentacją historii szkoły ilustrowaną zdjęciami , filmami i wywiadami, m.in.  z jednym z najstarszych absolwentów -  Panem  Antonim Hass oraz z córką Pani Krystyny Daab - polonistki uczącej w latach 1946 -47. Do treści prezentacji nawiązywały występy uczniów , którzy  wspominali   różne chwile  spędzone w szkole:  przyjaźnie , pierwsze miłości,  wycieczki , biwaki,  bale maturalne -  tak różne od dzisiejszych studniówek, a także zwracali się do nauczycieli
z podziękowaniami  za zaangażowanie  w ich edukację  i wychowanie. 

Poza tym wspomnienia  przeplatane były przebojami z  tamtych lat  .  Było jednak   widoczne , ze  wielu absolwentów i nauczycieli  z nostalgią wspominało chwile spędzone  
w dawnym budynku  liceum  przy ulicy Sosnkowskiego -   co nie dziwi , ponieważ to tam  przez ponad 50 lat skupiało się życie szkoły.

Po części artystycznej rozpoczął się bankiet zorganizowany dla absolwentów , nauczycieli oraz gości honorowych. Była to okazja do spotkania kilku pokoleń.  Niektórzy goście przyjechali  z odległych miast Polski, a nawet z zagranicy.  Ta część spotkania , nieoficjalna, przedłużyła się do  późnych godzin wieczornych. Przez tyle lat nazbierało się wspomnień…

<<<< galeria zdjęć >>>>>>>

<<<< film - TV URSUS >>>>>


ZAWODOWE KRUCZKI
Lokalizacja Szkoły