Wyniki Matur

WYNIKI MATURY 2014 r.
Do egzaminu maturalnego w maju 2014 r. w naszej placówce oświatowej przystąpiło ogółem 67 absolwentów. Do egzaminu przystąpili również absolwenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego.Wszyscy absolwenci szkoły przystąpili do egzaminu maturalnego. Świadectwo dojrzałości otrzymało 91% wszystkich zdających. Szczegółowa analiza Matury 2014 i miejsce szkoły w systemie stanin na tle - kraju, powiatu i województwa
CZYTAJ


WYNIKI MATURY 2013 r.
Do egzaminu maturalnego w maju 2013 r. w naszej placówce oświatowej przystąpiło ogółem 109 absolwentów, w tym 1 absolwent skierowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. Tegoroczni absolwenci stanowili 72,5% wszystkich zdających. Pozostali to absolwenci z lat ubiegłych. Do egzaminu przystąpili również absolwenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego.Wszyscy absolwenci szkoły przystąpili do egzaminu maturalnego. Akcesja kończących naukę w naszym liceum od wielu lat wynosi 100%. Szczegółowa analiza Matury 2013 i miejsce szkoły w systemie stanin na tle - kraju, powiatu i województwa
 CZYTAJ


WYNIKI MATURY 2012 r.
W roku szkolnym 2011/2012 do egzaminu maturalnego przystąpiło po raz pierwszy
77 abiturientów i w sesji majowej 94% absolwentów uzyskało świadectwo maturalne.
5 absolwentów zdawało w sierpniu egzamin poprawkowy i 3 z nich zdało ten egzamin co w efekcie końcowym zdawalność naszego liceum wynosi około 97,4%.
Szczegółowa analiza Matury 2012 i miejsce szkoły w systemie stanin na tle - kraju, powiatu i województwa

CZYTAJ


WYNIKI MATURY 2011 r. 
W roku szkolnym 2010/2011 do egzaminu maturalnego przystąpiło po raz pierwszy
72 abiturientów i w sesji majowej 86% absolwentów uzyskało świadectwo maturalne.
10 absolwentów zdawało w sierpniu egzamin poprawkowy i 8 z nich zdało ten egzamin co w efekcie końcowym zdawalność naszego liceum wynosi około 97,2%.
Szczegółowa analiza Matury 2011 i miejsce szkoły w systemie stanin na tle - kraju, powiatu i województwa

CZYTAJ


WYNIKI MATURY 2010 r. 
W roku szkolnym 2009/2010 do egzaminu maturalnego przystąpiło po raz pierwszy
83 abiturientów i w sesji majowej 85,5% absolwentów uzyskało świadectwo maturalne.
13 absolwentów zdawało w sierpniu egzamin poprawkowy i 13 z nich zdało ten egzamin co w efekcie końcowym zdawalność naszego liceum wynosi około 100%.
Szczegółowa analiza Matury 2010 i miejsce szkoły w systemie stanin na tle - kraju, powiatu i województwa
CZYTAJ

WYNIKI MATURY 2009 r.
W roku szkolnym 2008/2009 do egzaminu maturalnego przystąpiło po raz pierwszy
99 abiturientów i w sesji majowej 85,6% absolwentów uzyskało świadectwo maturalne.
14 absolwentów zdawało w sierpniu egzamin poprawkowy i 13 z nich zdało ten egzamin co w efekcie końcowym zdawalność naszego liceum wynosi około 99%.
Szczegółowa analiza Matury 2009 i miejsce szkoły w systemie stanin na tle - kraju, powiatu i województwa
CZYTAJ

WYNIKI MATURY 2008 r.
 Ogółem do egzaminu maturalnego części pisemnej/ustnej przystąpiło 105 osób.
Świadectwa dojrzałości otrzymało 97 osób,co stanowi 92,4%.
Po egzaminie poprawkowy, który odbył sie w ostatnim tygodniu sierpnia możemy powiedzieć iż..105 osób otrzyma świadectwa maturalne, co stanowi 100%
Szczegółowa analiza Matury 2008 i miejsce szkoły w systemie stanin na tle kraju, powiatu i województwa
CZYTAJ

ZAWODOWE KRUCZKI
Lokalizacja Szkoły