Harmonogram Matur

1. Harmonogram egzaminów maturalnych w 2017r.
         a) termin główny
         b) trmin dodatkowy
         c) czas trwania egzaminu


2. Procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2017 r.

3. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających maturę pisemną
    w maju 2017r.


4. Harmonogram wewnętrznych ustnych egzaminów maturalnych w maju 2017r.

5. Dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

6. Wykaz olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego
     przedmiotu w 2017 r.


7. O egzaminie maturalnym od roku 2015 r.


8. Podstawa programowa


9. Informatory


10. Przykładowe arkusze


11. Pozostałe informacje o egzaminie maturalnym w nowej formule
ZAWODOWE KRUCZKI
Lokalizacja Szkoły