Statut

  Statutu LVI Liceum Ogólnokształcacego
im. Leona Kruczkowskiego

01.09.2015 r.
tekst jednolity

ZAWODOWE KRUCZKI
Lokalizacja Szkoły