Plan Pracy Szkoły

1. Plan pracy szkoły 2016/2017



2. Dyżury klas w roku szkolnym 2016/2017




3. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017




4. Plan i harmonogram kontroli zarządczej w roku szkolnym 2016/2017



5. Zajęcia pozalekcyjne - koła zainteresowań, fakultety realizowane w roku szkolnym 2015/2016


 
6. Ramowe plany nauczania klas I - III



7. Wykaz osób odpowiedzialnych za poszczególne czynności




8. Organizacja roku szkolnego




9. Plan Wychowawczy Szkoły




10. Program Profilaktyki




ZAWODOWE KRUCZKI
Lokalizacja Szkoły