Plan Pracy Szkoły

1. Plan pracy szkoły 2016/20172. Dyżury klas w roku szkolnym 2016/2017
3. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017
4. Plan i harmonogram kontroli zarządczej w roku szkolnym 2016/20175. Zajęcia pozalekcyjne - koła zainteresowań, fakultety realizowane w roku szkolnym 2015/2016


 
6. Ramowe plany nauczania klas I - III7. Wykaz osób odpowiedzialnych za poszczególne czynności
8. Organizacja roku szkolnego
9. Plan Wychowawczy Szkoły
10. Program Profilaktyki
ZAWODOWE KRUCZKI
Lokalizacja Szkoły