Inne Dokumenty Szkoły

  1. Regulamin szafek ubraniowych
  2. Harmonogram Rad Pedagogicznych w roku szkolnym 2016/2017
  3. Wykaz Komisji i Zespołów w roku szkolnym 2016/2017
  4. Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017


ZAWODOWE KRUCZKI
Lokalizacja Szkoły