Dokumenty Szkoły

1. Statut Szkoły2. Regulamin ucznia3. Organizacja roku szkolnego 2015/20164. Szkolny Zestaw Programów Nauczania5. Szkolny Zestaw Podręczników Szkolnych6. WSO - Wewnątrzszkolny system oceniania7. Program Profilaktyki8. Program Wychowawczy9. Regulamin szafek ubraniowych

ZAWODOWE KRUCZKI
Lokalizacja Szkoły